Tamira Pronk

Tamira Pronk

Tamira Pronk

TAMIRA PRONK

Verpleegkundig Specialist GGZ / Volwassenen

Mijn naam is Tamira Pronk en ik werk gedurende het jaar 2018 als derdejaars vios (verpleegkundige in opleiding tot specialist) bij Amici Zorgt in Den Helder. De reden dat ik deze opleiding ben gaan doen is dat ik mij, werkzaam als spv (sociaal psychiatrisch verpleegkundige) binnen GGZ-NHN, verder wilde ontwikkelen als behandelaar. De vs-opleiding bood daar de gelegenheid voor. Als spv heb ik als behandelaar vooral bij ‘de voordeur’, bij het centrum voor bipolaire stoornissen en bij de crisisdienst gewerkt.
Gedurende de vs-opleiding opleiding heb ik mijn kennis o.a. verder uitgebreid op het gebied van autisme, licht verstandelijke beperkingen, complexe behandelingen en nu ook adhd.
In mijn werk maak ik gebruik van verschillende psychotherapeutische (deel) technieken, zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en narratieve therapie. Ik geef zowel individuele, als groepsbehandelingen en e-health (internettherapie). Het voorschrijven van psychofarmaca is ook een van de werkzaamheden van de verpleegkundig specialist; dit zal ik het aankomend jaar (onder supervisie) voor een bij Amici Zorgt beperkte doelgroep; namelijk mensen met adhd en, later in het jaar, mensen met bipolaire stoornis, gaan doen. De insteek van mijn werk is om samen met u beslissingen over doelen en behandeling te nemen en om daarbij gebruik te maken van uw eigen ervaringsdeskundigheid. Hierbij streef ik ernaar om, wanneer u dit goed vindt of wenst, uw naasten bij de behandeling te betrekken.