Amici Zorgt biedt kinder- en jeugdpsychiatrie

Amici Zorgt biedt kinder- en jeugdpsychiatrie

06 januari 2014

Amici Zorgt biedt ook behandeling aan voor kinderen. Te denken valt aan behandeling gericht op angsten, gedragsproblemen, onzekerheid, faalangst, scheidingsproblematiek en traumatisch of ingrijpende gebeurtenissen.

Amici Zorgt  werkt vooral oplossingsgericht waarbij we samen met onze clienten kijken naar de doelen die ze willen bereiken. Zo proberen we clienten een actieve rol te geven in hun eigen traject. Methoden als cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, ouderbegeleiding of EMDR behoren tot onze expertise.

Hieronder zijn de regels vermeld rondom de behandeling van kinderen.

Toestemming en informatie verstrekking aan gescheiden ouders met gedeeld ouderlijk gezag.
Wanneer er sprake is van gedeeld ouderlijk gezag betekent dit dat beide ouders wettelijk vertegenwoordiger van hun kind zijn. Wanneer dit het geval is moeten beide ouders toestemming geven voor de behandeling van hun minderjarige kind. Ook hebben beide ouders recht op informatie over de behandeling en de gezondheidstoestand van hun kind.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
De rechten van cliënten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst(WGBO). Voor kinderen en jongeren gelden specifieke rechten. De wet onderscheidt drie leeftijdsgroepen
• kinderen tot 12 jaar;
• jongeren van 12 tot 16 jaar;
• jongeren vanaf 16 jaar.
Voor iedere leeftijdsgroep gelden aparte rechten. Hieronder wordt informatie gegeven over de belangrijkste rechten. Verdere informatie kun je vinden op www.

Kinderen tot 12 jaar
Bij kinderen tot 12 jaar moeten ouders toestemming geven voor onderzoek en behandeling van hun kinderen. Wanneer beide ouders het gezag hebben, moeten zij ook beiden toestemming geven anders kan de behandeling niet gestart worden.

Kinderen/Jongeren van 12 tot 16 jaar
Zowel jongeren als hun ouders moeten toestemming geven voor een behandeling. Jongeren en hun ouders hebben beiden het recht om volledig geinformeerd te worden. Als een jongere niet wil dat zijn ouders ook geinformeerd worden, dan is dat in sommige gevallen een optie. Wel zullen we altijd proberen om ook de ouders bij een behandeling te betrekken.

 

Amici Zorgt jeugd