VERGOEDINGEN EN KOSTEN IN 2018

VERGOEDINGEN EN KOSTEN IN 2018

Amici Zorgt heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor 2018. Klik hier voor een overzicht.
In deze contracten staan de afspraken die met Amici zijn gemaakt over het leveren van behandelingen en de daaraan verbonden kosten.


Voor 2018 zijn de volgende behandelingen opgenomen in het contract:

  • Een korte behandeling met een behandeltijd van maximaal 294 minuten. 
  • Een middellange behandeling met een behandeltijd van maximaal 495 minuten. 
  • Een intensieve behandeling met een behandeltijd van maximaal 750 minuten. 

Elke behandeling start met een intakegesprek.Tijdens dit gesprek brengt u samen met uw   behandelaar uw klachten in kaart zodat er een diagnose en behandelplan kan worden opgesteld. Een behandelplan kan bestaan uit een combinatie van individuele face-to-face gesprekken, internettherapie en groepstrainingen.  De hiervoor benodigde behandeltijd is de tijd die uw behandelaar besteedt aan direct en indirect contact met u, uw verwijzer en eventuele derden die met uw toestemming informatie opvragen.

Onvolledige behandeling

Het komt wel eens voor dat tijdens de intake blijkt dat u een andere behandeling nodig heeft dan Amici Zorgt kan bieden, bijvoorbeeld een meer specialistische behandeling bij complexe problematiek. Of juist een lichtere behandeling die beter past bij een praktijkondersteuner bij de huisarts. Dan komt u na 1 of 2 gesprekken niet meer terug bij Amici Zorgt. Deze gesprekken mogen volgens ons contract wel in rekening gebracht worden bij de zorgverzekeraar, ook al is er geen daadwerkelijke behandeling tot stand gekomen. Het gaat er dan om dat de tijd die we daaraan besteed hebben, wel wordt vergoed.

Eigen risico
De behandelingen worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet er wel rekening mee houden dat al onze behandelingen (ook de onvolledige behandeling zoals hierboven beschreven) binnen het wettelijk verplichte eigen risico vallen. Het eigen risico is voor 2018 vastgesteld op 385 euro en betreffen uw eerste medische kosten die u altijd zelf moet betalen. Als onze behandeling de eerste is die u doet in 2018, gaat u dus (een deel van) de behandeling zelf betalen.
Verder kunt u zelf gekozen hebben voor een vrijwillig hoger eigen risico. U krijgt in dat geval de kosten van de behandeling als u meer kosten maakt dan het eigen risico plus uw eigen vrijwillig risico.

Verzekerd bij VGZ of een van haar labels?
Ben u verzekerd bij coöperatie VGZ (of een van haar labels Univé, IZA, Trias, Zekur, IZZ)? Dan komt u in aanmerking voor een langere behandeling met een behandeltijd van maximaal 1300 minuten. Deze behandeling is meer specialistisch van aard. U maakt hierover afspraken met uw behandelaar. Ook deze behandeling valt eerst in uw eigen risico.
Klik hier voor de aangesloten zorgverzekeringen bij coöperatie VGZ .

VERGOEDINGEN VOOR JEUGD

De behandeling van uw kind wordt volledig vergoed. Amici Zorgt is een organisatie voor generalistische basis-GGZ. Gemeenten vergoeden de hulp die wij bieden als wij een diagnose kunnen stellen bij uw kind. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, een jeugdarts, een medisch specialist of de gemeente. Wij declareren de rekening bij uw gemeente.

Indien een jongere tijdens de behandeling de leeftijd van 18 jaar bereikt, kan het voorkomen dat wij u doorverwijzen naar Amici Zorgt Volwassenen. De psychologische hulp aan jongeren en jong volwassenen van 18 jaar en ouder wordt vergoed door de zorgverzekeraars (zie de informatie hierboven). Wij adviseren u om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Houd er rekening mee dat er sprake is van een eigen risico.