VOOR JEUGD

VOOR JEUGD

Is uw zoon of dochter druk, snel afgeleid, angstig, somber of snel van streek? Maakt uw kind moeilijk contact met anderen? Of heeft hij/zij iets naars meegemaakt?

Wij helpen bij vragen of problemen rond opvoeding, ontwikkeling en gedrag bij kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Denk aan:

 • Problemen met sociale contacten; verlegen zijn, gepest worden of pesten, moeite met samen spelen, samen werken of omgang met leeftijdsgenoten
 • Emotionele problemen; snel boos zijn, piekeren, veel huilen, angsten, dwanggedachten, dwanghandelingen, somberheid, vaak ruzie maken, spanningen, identiteitsproblemen of negatief zelfbeeld
 • Gedragsproblemen; druk gedrag, slecht luisteren, brutaal gedrag, agressie, slecht slapen en bedplassen
 • Problemen op school; faalangst, moeite met concentreren of leerproblemen
 • Lichamelijke klachten; zoals hoofdpijn of buikpijn, waarvoor geen medische oorzaak wordt gevonden
 • Problemen met eten en lichaamsbeleving; te veel of juist te weinig eten, negatieve gedachten over voedsel of lichaam
 • Aangeleerde probleemgewoontes; zoals tics, nagelbijten, duimzuigen
 • Opvoedproblemen; moeite met grenzen, problemen in de relatie tussen ouders en kinderen, verhevigde puberteit, aanpassen van de opvoeding bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis
 • Verwerkingsproblemen; moeite met grote veranderingen (zoals verhuizing, ziekte of handicap), onverwerkte rouw of omgaan met traumatische ervaringen (bv na een verkeersongeval, geweld, pesten)
 • Problemen door verandering in de gezinssituatie; bij (v)echtscheiding, ernstige ziekte, handicap of het overlijden van een gezins- of familielid
 • Aanpassingsproblemen; leren omgaan met ontwikkelingsstoornissen als AD(H)D, autisme of andere diagnoses
 • Diagnostische vragen; op het gebied van intelligentie, sociaal-emotionele ontwikkeling, persoonlijkheid of gedrag

Wij bieden diagnostiek, behandeling, ouderbegeleiding en trainingen. Klik hier voor meer informatie over: ONS AANBOD


SNEL INSPELEN OP HULPVRAGEN
Amici Zorgt Jeugd biedt kortdurende psychologische zorg bij enkelvoudige problematiek, voor kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar en hun ouders.

Blijkt tijdens de intake of behandeling dat er intensievere hulp nodig is? Dan verwijzen wij snel en gemakkelijk door naar de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie bij GGZ Noord-Holland-Noord waar Amici Zorgt Jeugd onderdeel van is. Wanneer er na de intake geen sprake blijkt van psychiatrie, maar er wel zorg nodig is, valt dit snel te realiseren middels een verwijzing naar de diverse gebiedsteams in de regio’s. Doorverwijzing is mogelijk zonder tussenkomst van uw huisarts.