Vergoeding en kosten

Vergoeding en kosten

Amici Zorgt heeft met alle zorgverzekeraars afspraken over behandelingen in de Generalistische Basis GGZ. Deze afspraken vallen onder de contracten die GGZ Noord-Holland-Noord met alle zorgverzekeraars heeft. 

De volgende behandelingen zijn opgenomen in de contracten:

  • Een korte behandeling met een behandeltijd van maximaal 294 minuten. 
  • Een middellange behandeling met een behandeltijd van maximaal 495 minuten. 
  • Een intensieve behandeling met een behandeltijd van maximaal 750 minuten. 
  • Een zeer intensieve behandeling met een behandeltijd van gemiddeld 1300 minuten

Elke behandeling start met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek brengt u samen met uw   behandelaar uw klachten in kaart zodat er een diagnose en behandelplan kan worden opgesteld. Een behandelplan kan bestaan uit een combinatie van individuele face-to-face of online gesprekken, internettherapie en groepstrainingen.  De hiervoor benodigde behandeltijd is de tijd die uw behandelaar besteedt aan direct en indirect contact met u, uw verwijzer en eventuele derden die met uw toestemming informatie opvragen.

Onvolledige behandeling

Het komt wel eens voor dat tijdens de intake blijkt dat u een andere behandeling nodig heeft dan Amici Zorgt kan bieden, bijvoorbeeld een meer specialistische behandeling bij complexe problematiek. Of juist een lichtere behandeling die beter past bij een praktijkondersteuner bij de huisarts. Dan komt u na 1 of 2 gesprekken niet meer terug bij Amici Zorgt. Deze gesprekken mogen volgens ons contract wel in rekening gebracht worden bij de zorgverzekeraar, ook al is er geen daadwerkelijke behandeling tot stand gekomen. Het gaat er dan om dat de tijd die we daaraan besteed hebben, wel wordt vergoed.

Eigen risico
De behandelingen worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet er wel rekening mee houden dat al onze behandelingen (ook de onvolledige behandeling zoals hierboven beschreven) binnen het wettelijk verplichte eigen risico vallen. Het eigen risico is vastgesteld op 385 euro en betreffen uw eerste medische kosten die u altijd zelf moet betalen. Verder kunt u zelf gekozen hebben voor een vrijwillig hoger eigen risico. U krijgt in dat geval de kosten van de behandeling als u meer kosten maakt dan het eigen risico plus uw eigen vrijwillig risico.