Hoe gaat Amici Zorgt om met privacy?

Hoe gaat Amici Zorgt om met privacy?

Wanneer u te maken hebt met hulpverleners in de gezondheidszorg, wilt u graag volledig op hen kunnen vertrouwen. U mag als cliënt verwachten dat hun deskundigheid op orde is en dat uw privacy beschermd is en blijft. Amici Zorgt houdt zich daarom strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. U bent cliënt van Amici Zorgt, een organisatie die 100% dochter is van GGZ Noord-Holland-Noord. Graag vertellen wij u hoe we uw privacy waarborgen via drie basisafspraken.

Wanneer u te maken hebt met hulpverleners in de gezondheidszorg, wilt u graag volledig op hen kunnen vertrouwen. U mag als cliënt verwachten dat hun deskundigheid op orde is en dat uw privacy beschermd is en blijft. Amici Zorgt houdt zich daarom strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. U bent cliënt van Amici Zorgt, een organisatie die 100% dochter is van GGZ Noord-Holland-Noord. Graag vertellen wij u hoe we uw privacy waarborgen via drie basisafspraken.

• Geen derden
   De wet is de basis van ons privacybeleid. De gegevens over uw gezondheid en over andere omstandigheden zijn privé en
   dat moet ook zo blijven. Daarom verstrekken we persoonlijke gegevens niet aan derden.
• Recht op inzage en correctie
   U heeft recht op inzage van uw gegevens. Ook kunt u een kopie krijgen van de gegevens zoals ze bij ons bekend zijn. Uw
   behandelaar kan u hierbij helpen. Zijn uw gegevens in het dossier onjuist, dan kunt u schriftelijk een correctie aanvragen.  
   Binnen vier weken hoort u of aan uw verzoek kan worden voldaan. Deze route lijkt misschien wat formeel. Dit doen wij echter
   bewust: een formele en controleerbare afwikkeling voorkomt misbruik en misverstanden.
• Bescherming tegen verlies
   Om uw gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking, hebben wij technische en organisatorische
   maatregelen genomen. Uiteraard hebben de mensen, die binnen Amici Zorgt toegang hebben tot uw gegevens, een
   geheimhoudingsplicht.
   In de praktijk bestaan er echter uitzonderingen. In het belang van uw gezondheid kan het gebeuren dat anderen toch inzage
   krijgen in uw gegevens. Wij beschrijven hiervoor drie bijzondere situaties.
• Goede samenwerking
   Soms raken er andere hulpverleners betrokken bij de zorg- en hulpverlening die u ontvangt. Via uw hulpverlener nemen deze
   mensen dan kennis van uw gegevens. Dat is nodig, omdat zij anders in uw belang hun werk niet goed kunnen doen.
• Gezondheid voorop
   Het is vrij uitzonderijk, maar er kan een situatie ontstaan waarin de gezondheid van een cliënt echt op het spel staat. Dit kan
   bijvoorbeeld zijn in geval van levensgevaar of huiselijk geweld. Op zulke momenten staat de bescherming van de
   gezondheid van deze cliënt voorop en wisselen wij informatie uit voor passende zorg- en hulpverlening.
• Wet of rechter
   Blijft nog over dat wettelijke verplichtingen of een rechterlijke uitspraak een reden kunnen zijn dat wij gegevens moet afstaan.
   Dit laatste komt in de praktijk overigens bijna niet voor.
   In alle andere situaties zijn en blijven uw gegevens voor derden buiten beeld, tenzij u zelf aangeeft dat u er geen bezwaar
   tegen hebt dat iemand anders uw persoonlijke gegevens onder ogen krijgt.
   Actueel en toegankelijk
   Alle afspraken over hoe wij omgaan met persoonsgegevens zijn vastgelegd in ons privacy reglement. Dit beleid wordt steeds
   geactualiseerd, zodat we in de pas blijven lopen met de landelijke regels en de afspraken die binnen GGZ Noord-Holland
   -Noord en haar dochterorganisaties zijn gemaakt. Zo kunnen wij er samen alles aan doen om jouw privacy te blijven
   waarborgen. U kunt het privacy reglement inzien of opvragen bij het secretariaat, telefoonnummer 088-6565003.

Overige vragen
Alle verwerkingen van gegevens worden vastgelegd door de Functionaris gegevensbescherming van GGZ Noord-Holland-Noord. Hier kunt u ook terecht met al uw vragen over privacy in het algemeen en het privacy reglement van GGZ Noord-Holland-Noord. Dit kan door te mailen naar info@amicizorgt.nl


Meer vragen

Alle vragen over Veel gestelde vragen