Hoe zit het met mijn privacy?

Hoe zit het met mijn privacy?

Amici Zorgt gaat zorgvuldig om met de gegevens van cliënten. Alles wat u met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Uw behandelaar spreekt alleen over uw situatie met het behandelteam. Daarnaast informeren we uw huisarts over uw behandeling, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Uw behandelaar, het behandelteam en de huisarts moeten zich houden aan het beroepsgeheim, wat betekent dat zij geen informatie over uw behandeling mogen delen met anderen (zwijgplicht).

Amici Zorgt gaat zorgvuldig om met de gegevens van cliënten. Alles wat u met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Uw behandelaar spreekt alleen over uw situatie met het behandelteam. Daarnaast informeren we uw huisarts over uw behandeling, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Uw behandelaar, het behandelteam en de huisarts moeten zich houden aan het beroepsgeheim, wat betekent dat zij geen informatie over uw behandeling mogen delen met anderen (zwijgplicht).

Amici Zorgt geeft nooit zonder uw toestemming informatie over u aan mensen die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag de behandelaar zonder uw toestemming hiervan afwijken.
Omgang met persoonsgegevens
Amici Zorgt gebruikt uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Uw gegevens worden dus niet aan anderen verstrekt en ook niet langer bewaard dan nodig is, tenzij Amici Zorgt hier nadrukkelijk toestemming voor vraagt. Amici Zorgt handelt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 


Meer vragen

Alle vragen over Veel gestelde vragen