Kan ik inzage krijgen in het dossier van een familielid?

Kan ik inzage krijgen in het dossier van een familielid?

Nee, een dossier is alleen in te zien door de patiënt en zijn behandelaar(s). Familie en naasten hebben geen inzage in het dossier, tenzij de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook wanneer de patiënt is overleden. Gaat het over informatie met betrekking tot een erfelijke aandoening, dan kan met de behandelaar worden overlegd of inzage in (delen van) het dossier mogelijk is.


Meer vragen

Alle vragen over Veel gestelde vragen