Wat zijn mijn rechten en plichten?

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Gaat u bij Amici Zorgt in behandeling dan gelden er bepaalde regels. Dit zijn de formele afspraken die u heeft gemaakt over uw behandeling. Er staat in wat u mag verwachten van Amici Zorgt. En wat Amici Zorgt verwacht van u. Die afspraken gelden niet alleen bij Amici Zorgt, maar bij bijna alle zorginstellingen.

Gaat u bij Amici Zorgt in behandeling dan gelden er bepaalde regels. Dit zijn de formele afspraken die u heeft gemaakt over uw behandeling.  Er staat in wat u mag verwachten van Amici Zorgt. En wat Amici Zorgt verwacht van u. Die afspraken gelden niet alleen bij Amici Zorgt, maar bij bijna alle zorginstellingen. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door GGZ Nederland, LPGGZ (Landelijk Platform GGz) en Consumentenbond. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGz Nederland, waaronder Amici Zorgt, houden zich aan deze voorwaarden. Lees hier (link) de leveringsvoorwaarden.


Rechten cliënt
• Het recht op informatie door de hulpverlener over de behandeling, de gevolgen en risico’s en over eventuele alternatieven
   voor deze behandelingen.
• De cliënt beslist samen met de hulpverlener wat er gaat gebeuren in de behandeling.
• De cliënt heeft recht op vernietiging van het dossier.
• De cliënt heeft recht op inzage en kopieën van zijn/haar dossier. Indien de cliënt een andere visie heeft dan welke in het
   dossier staat, dan mag de cliënt aan de zorgverlener vragen om het dossier te wijzigen of om de eigen visie van de cliënt toe
   te voegen aan het dossier. Het gaat hier niet om het recht om de diagnose te wijzigen als de cliënt het er niet mee eens is.
• De cliënt heeft het recht een behandeling of onderzoek te weigeren en gegeven toestemming weer in te trekken.
• Het dossier is alleen ter inzage aan de zorgverlener en degenen die betrokken zijn bij de behandeling, zoals leden van het
   behandelteam.

Plichten cliënt
• De cliënt dient op tijd te komen voor de afspraak, mocht de cliënt verhinderd zijn dan dient hij/zij dit tijdig te melden bij het
   secretariaat. Dit dient uiterlijk 24 uur van te voren te gebeuren.
• De cliënt dient verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen gedrag en dient zich gemotiveerd op te stellen om
   behandeldoelen op te stellen en actief mee te werken aan het tot stand komen van deze doelen.
• De cliënt dient zijn/haar best te doen om een samenwerkingsrelatie aan te gaan met zijn/haar behandelaar en de door de
   behandelaar uitgebrachte aanwijzingen en behandeladviezen serieus te nemen en zo goed als mogelijk op te volgen.
• De cliënt mag de hulpverlener nooit fysiek of verbaal bedreigen of aanvallen.
• De cliënt dient de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van zijn problematiek. Met juiste en volledige
   informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen.
• De cliënt dient een behandelwens te hebben, blijkend uit het hebben van een behandelvraag en het actief werken hieraan.

 


 

Meer vragen

Alle vragen over Veel gestelde vragen