Welke informatie deelt Amici Zorgt over de behandeling met derden?

Welke informatie deelt Amici Zorgt over de behandeling met derden?

Welke informatie deelt Amici Zorgt over de behandeling met derden?

Wanneer u toestemming geeft om informatie uit te wisselen met de huisarts, informeren wij deze over de diagnose en het met u afgestemde behandelplan.
Informatie verstrekking over uw  behandeling aan bedrijfsartsen, verzekeringsmaatschappijen of andere GGZ instellingen vindt alleen plaats na uw schriftelijke toestemming. 


Meer vragen

Alle vragen over Veel gestelde vragen