Disclaimer

Disclaimer

Website

 
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of niet juist (meer) is. Amici Zorgt sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik van (informatie op) de website, meer in het bijzonder als gevolg van de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld.
Via deze internetsite wordt toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Amici Zorgt kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.
 
Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Amici Zorgt openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.
 
Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onze disclaimer.
 

Email

 
De informatie verzonden in e-mail berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.
 
The information sent by e-mail is intended only for the use of the addressee. Publication, duplication, distribution and/or forwarding to third parties of this message, as well as use of the information by other persons than the intended recipient, is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by returning it.