PRIVACYVERKLARING EN COOKIES

PRIVACYVERKLARING EN COOKIES

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op: 24 mei 2018

Amici Zorgt hecht waarde aan uw privacy en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van bezoekers aan onze website gewaarborgd wordt.

Verwerken van uw persoonsgegevens

Amici Zorgt bewaart alleen persoonsgegevens waar dat nodig is om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van gebruikersgegevens van de website en om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften.
Amici Zorgt kan gegevens die u invult in een invulformulier gebruiken om met u in contact te treden. Wij stellen gegevens over bezoekers van onze website niet aan derden ter beschikking. Maakt u gebruik van een contact-, aanmeld- of informatieformulier dan slaan we uw persoonsgegevens op zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw bericht. Hierdoor kunnen wij uw vraag beantwoorden of u verder helpen.

Verspreiding van uw persoonsgegevens

Amici Zorgt zal op geen enkele manier uw persoonlijke gegevens verkregen via de website www.amicizorgt.nl, delen of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden. Wij delen wel emails alleen met medewerkers van Amici Zorgt als dit nodig is om uw vraag te kunnen beantwoorden (bijvoorbeeld met ons aanmeldpunt).

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Amici Zorgt doet er alles aan om haar websites te beveiligen tegen misbruik. Onze websites zijn beveiligd via HTTPS. Zo maakt Amici Zorgt tijdens het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde SSL verbinding, zodat de gegevens tussen de website en uw browser beschermd zijn.

Uitzonderingen: misbruik en verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze website dan kunnen wij bepaalde IP-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel je in rechte te kunnen aanspreken.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf te identificeren voordat wij in kunnen gaan op uw verzoek.
Informatie over uw rechten bij het delen van uw gegevens omtrent uw behandeling en  het recht op inzage in uw dossier en het vernietigen van gegevens daaruit, gelden andere regels en wetgeving. Meer informatie hierover vindt u op de website van Amici Zorgt.

Verandering in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018

Contact

Amici Zorgt is een 100% dochterorganisatie van GGZ Noord-Holland-Noord. Als u een vraag of verzoek hebt over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming bij GGZ NHN:  Yntske Zijlstra via email: y.zijlstra@ggz-nhn.nl


Cookies

De website van Amici Zorgt bevat ‘cookies’. Een cookie is een klein digitaal bestandje dat de webbrowser tijdens het bezoek aan de website op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt aangemaakt of aangepast. Cookies zijn niet schadelijk en worden door veel websites gebruikt. Bijvoorbeeld om uw voorkeuren te bewaren of statistische informatie te verzamelen.
Wij maken op onze websites alleen gebruik van analytische cookies die het gebruik van onze website meten.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Kijk op de website van uw browser-leverancier om uit te vinden hoe u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen.

Google Analytics

Amici Zorgt maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een programma van Google waarmee we kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Google Analytics maakt hiervoor gebruik van cookies. Zo kunnen we onder meer bijhouden hoeveel bezoekers er op onze website komen, met welke browser onze website het meest wordt geraadpleegd en wat de meest bezochte pagina's zijn. Met het uiteindelijke doel om onze website te optimaliseren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

  • Amici Zorgt heeft een verwerkersovereenkomst met Google Analytics afgesloten. De gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt.
  • Amici Zorgt deelt geen gegevens met Google.
  • Google Analytics-cookies worden niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.
  • Amici Zorgt gaat niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Wettelijke verplichtingen Google

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals omschreven.