HIC Jeugd

Opname op de High en Intensive Care kliniek (HIC)

Soms zijn psychische problemen zo ernstig dat er sprake is van een crisissituatie. Een korte opname op de High en Intensive Care (HIC) kan dan nodig zijn. Hieronder lees je hoe een opname in zijn werk gaat.

Waar staat HIC precies voor?

De HIC is een gesloten afdeling waar jongeren vanaf 12 jaar kunnen verblijven. De HIC bestaat uit een high care gedeelte en intensive care gedeelte; waar iemand verblijft hangt af van de zorg die nodig wordt geacht. Op de IC kan meer intensievere zorg worden geleverd dan op de high care.

Wanneer wordt iemand opgenomen bij de HIC?

Iemand wordt opgenomen omdat hij of zij psychische problemen ervaart of als iemands omgeving zich daar ernstig zorgen over maakt.

In een crisissituatie willen we iemand, samen met de ouders en de eigen hulpverleners steun bieden. Voor elke jongere heeft opname een persoonlijk doel. Bijvoorbeeld het stabiliseren van de crisis of het weer grip krijgen op henzelf en/of zijn/haar gedachten zodat iemand weer terug naar je eigen omgeving kan.

Hoelang duurt een opname?

Een opname duurt zo kort als mogelijk en zo lang als (strikt) noodzakelijk. Hoe lang iemand op de HIC verblijft is afhankelijk van de situatie en het herstel. Binnen de kliniek stabiliseert jouw situatie en herstellen doe je (bij voorkeur) thuis.

Wie besluit of iemand opgenomen moet worden?

In overleg met de behandelaar, de spoedeisende hulp of een arts kan besloten worden dat een opname helpend zou kunnen zijn. Uiteraard gaat dit in nauwe samenwerking met de persoon zelf en de ouders. Soms kan iemand tegen zijn wil worden opgenomen, In elk geval is er dan sprake van een .(dreigende) psychiatrische crisis, waardoor het tijdelijk niet meer lukt om thuis te verblijven en/of het voor zichzelf veilig te houden. Dit verloopt dan via de Wet verplichte GGZ. Deze wet zorgt ervoor dat er goed gekeken wordt of vrijwillige zorg een mogelijkheid is en wanneer onvrijwillige zorg noodzakelijk is.

Wat gebeurt er tijdens een opname?

Voor iedereen is een opname anders. Er vindt namelijk altijd een opnamegesprek plaats, waarin de doelen van de opname worden besproken en verwachtingen worden uitgesproken. Afspraken over de behandeling leggen we vast in een behandelplan. Onderdeel van de behandeling is het volgen van een (individueel) dagprogramma.

Een (individueel) dagprogramma draagt bij aan het opbouwen van een dagritme. Elke dag start met een ochtendgesprek, waarbij de doelen worden besproken. Daarnaast bieden we diverse activiteiten aan die helpend kunnen zijn voor iemands herstel.

De focus van verblijf bij ons ligt in het herstelgericht werken; het versterken van autonomie, het terugwinnen en versterken van de eigen regie en het aanleren van (crisis)vaardigheden. Wij werken hierbij volgens gestandaardiseerde HIC-richtlijnen

HIC Jeugd

Kees Boekestraat 5

1817 EZ Alkmaar

072 535 7733

Secr.KindenjeugdAlkmaarHIC@ggz-nhn.nl

Kind en jeugd

Naar alle locaties