LBJ Alkmaar

LBJ staat voor langdurige behandeling jongeren. Dit is een afdeling die langdurige intensieve zorg biedt aan jongeren tussen de 12 en 21 jaar met psychiatrische problemen die niet meer thuis kunnen wonen.

De LBJ bestaat uit twee groepen, het Anker en de Zekering. Doel van de behandeling is te komen tot maximale zelfstandigheid en zelfontplooiing binnen de eigen mogelijkheden. Elke zes maanden evalueren wij de voorgaande periode en stellen we (nieuwe) doelen vast om mee aan de slag te gaan. Tijdens je verblijf op de LBJ worden jongeren begeleid door groepsleiders. Zij zorgen ervoor dat de jongeren gedurende de dag:

  • voldoende uitgedaagd worden om zich positief te ontwikkelen
  • aan alle dagtaken toekomen die er samen gepland zijn

Tijdens het verblijf op de LBJ wordt ernaar gestreefd dat jongeren onderwijs volgen. Ook kan er gekeken worden naar vormen van dagbesteding. Zo zijn er jongeren die bijvoorbeeld werken op een zorgboerderij.

LBJ Alkmaar

Kees Boekestraat 5

1817 EZ Alkmaar

072 535 7637

Secr.KindenJeugdAlkmaarLBJ@ggz-nhn.nl

Kind en jeugd

Naar alle locaties