Opnamekliniek Ouderenpsychiatrie / PMU - Noord-Kennemerland

Kliniek Noord-Kennemerland is in Heiloo en heeft een gesloten afdeling en een open afdeling. Uw behandelaar bespreekt met u, uw familie of naastbetrokkenen, of u al dan niet op de gesloten of open afdeling opgenomen wordt. Ook bespreekt de behandelaar of u naar buiten kunt gaan of met verlof. Wij evalueren dit regelmatig en wanneer nodig passen wij dit aan.

‘s Nachts bij uw naaste verblijven

Wanneer het voor uw behandeling geïndiceerd is, is rooming-in mogelijk. Dit wil zeggen dat uw naaste de nacht bij u kan verblijven. Dit gaat in overleg met de arts.

Bezoek

Wij vinden het belangrijk dat ook uw familie of naastbetrokkenen zich welkom voelen in de kliniek. We hanteren dan ook geen vaste bezoektijden. Wanneer u in het kader van de behandeling activiteiten volgt op de afdeling, vragen wij familie om zoveel mogelijk buiten het activiteitenprogramma op bezoek te komen. Ook vragen we i.v.m. belang van rust tijdens de maaltijden bezoek om niet op de afdeling aanwezig te zijn. Per persoon kunnen er maximaal 3 personen op bezoek komen.

Opnamekliniek Ouderenpsychiatrie / PMU - Noord-Kennemerland

De Strandwal 38

1851VM Heiloo

072 531 23 78

Ouderen

Naar alle locaties