ONS AANBOD

ONS AANBOD

Amici Zorgt is gespecialiseerd in internetbehandeling, zodat u flexibel op het moment waarop het u uitkomt, kunt werken aan uw klachten.

Gesprekken, internetbehandeling, groepsbehandeling of een combinatie
Amici's optimistische en doelgerichte professionals combineren hun vaardigheden met hedendaagse inzichten uit de cognitieve gedragstherapie in combinatie met online mogelijkheden en groepsbehandeling. Waar mogelijk combineren wij behandelingen met internetbehandeling die u thuis kunt volgen. Er kunnen echter redenen zijn om te kiezen voor een behandeling die alleen uit gesprekken bestaat, bijvoorbeeld bij traumabehandeling EMDR, diagnostiek voor ADHD, of als u geen Nederlands spreekt of niet kunt lezen.

Gesprekken
Onze gesprekken beginnen met een intakegesprek, waarna u een behandeladviesgesprek krijgt en start met behandeling, volgens het KOP model van Paul Rijnders, waar u wordt geholpen uw doelen nader te bepalen, om zo het optimale uit uw gesprekken te kunnen halen. Ook vragen wij u een vragenlijst in te vullen om uw klachtniveau te bepalen. Deze vragenlijst vragen wij u aan het einde van de behandeling weer in te vullen om het behandelresultaat te evalueren. Tussentijds zullen we de behandeling in het gesprek evalueren, om indien nodig, tijdig bij te stellen.

Internetbehandeling
Bij deze behandelwijze worden gesprekken met uw behandelaar  gecombineerd met therapie via een module die u thuis kunt volgen via internet. U kunt rustig thuis werken aan de opdrachten en u heeft tijd om na te denken over de reacties die u van uw behandelaar krijgt.
Wij bieden internetbehandeling voor veel verschillende klachten in modules, zoals:

  • ontspanningsoefeningen
  • slaapproblemen
  • gedachten schema
  • piekeren
  • zelfbeeld
  • terugvalpreventie

Tevens bieden wij complete behandelmodules die afgestemd zijn op uw diagnose zoals een angststoornis, depressieve stoornis, verslavingsproblematiek, burn-out en ADHD.

Groepsbehandeling
Naast individuele gesprekken bieden wij tevens verschillende groepsbehandelingen aan. Afhankelijk van de groepsbehandeling bestaat de groep uit 8 tot 12 deelnemers. Gedurende 5 tot 10 bijeenkomsten bespreekt u samen met één van onze behandelaren en de andere deelnemers theorie en praktijk. U krijgt inzichten en handvatten die aansluiten bij uw hulpvraag. U doet thuis oefeningen en bespreekt uw ervaringen in de volgende bijeenkomst. Het kan spannend zijn om deel te nemen aan een groepsbehandeling. Toch horen wij altijd van cliënten die hebben deelgenomen dat het erg helpend is om te leren van andere mensen die, net als u, last hebben van soortgelijke klachten.

Samen beslissen
In het behandeladviesgesprek bepaalt u samen met uw behandelaar hoe uw behandeling wordt vormgegeven. Het is fijn als u weet welke mogelijkheden er zijn. En wat in de geestelijke gezondheidszorg wordt gezien als goede zorg. Daarom zijn er kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. De standaarden geven antwoord op vragen als: Hoe wordt de diagnose gesteld?  Welke behandelmogelijkheden zijn er? Ook geven ze informatie over hoe u omgaat met uw omgeving of hoe u (weer) aan het werk kunt gaan. Ze zijn gemaakt door patiënten en hun naasten en professionals. Het kan prettig zijn om u te verdiepen in de mogelijkheden die er zijn. Zo kunt u gemakkelijker samen met uw behandelaar beslissen. De informatie uit de standaarden is speciaal voor patiënten en naasten beschikbaar gemaakt op  www.thuisarts.nl.