Behandelevaluatie

Bij het evalueren van uw behandeling maken we gebruik van ROM vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring).

U en/of uw behandelaar vullen op vaste momenten vragenlijsten in om uw behandelvoortgang te volgen. ROM helpt u en uw behandelaar om uw klachten en krachten in kaart te brengen en om samen veranderingen hierin te evalueren.

Algemene vragenlijsten

Binnen GGZ NHN gaan de algemene vragenlijsten over verschillende aspecten van herstel: gezondheid, functioneren en identiteit. Ze worden aan alle cliënten aangeboden en staan los van de specifieke klachten waarvoor u komt. De keuze van de algemene vragenlijsten verschilt per cliëntgroep.

Specifieke vragenlijsten

Naast de algemene vragenlijsten kan uw behandelaar u ook vragen om specifieke vragenlijsten in te vullen. Deze lijsten gebruiken we om zicht te krijgen op veranderingen in de specifieke klachten waarvoor u in behandeling bent.

Hoe en wanneer?

U wordt gevraagd de vragenlijsten op de computer in te vullen, zodat uw resultaten direct zichtbaar zijn voor uzelf en uw behandelaar. Mocht dit lastig zijn, dan kunt u ze op papier invullen, eventueel samen met een naaste of uw behandelaar. Uw behandelaar bespreekt de resultaten aan het begin van uw behandeling, bij een tussentijdse behandelplan-evaluatie en bij het afronden van uw behandeling.

Uw antwoorden op de ROM vragenlijsten worden ook op groepsniveau gebruikt (anoniem) om te leren hoe we binnen GGZ NHN onze behandelingen kunnen blijven verbeteren.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via:

  • het Huisartsen Informatie Systeem (HIS)
  • Zorgdomein
  • de online aanmeldformulieren GGZ NHN op deze website.
  • telefonisch via aanmeldpunten GGZ NHN